Vážení rodiče, 

zahájení školního roku 2020/21 proběhne v úterý 1. září od 7:55 hodin.

Prvňáčci budou slavnostně uvítáni, na jejich první cestě je mohou do tříd doprovodit jejich blízcí.

Ostatní ročníky dostanou informace ve svých učebnách od třídních učitelů. Výuka probíhá jen první vyučovací hodinu.

Poté mohou děti odcházet domů.

  1. září bude v provozu školní jídelna a družina (do 12:00).

Od 2. září mohou děti využít provoz ranní družiny od 7:00. Zájemci si přihlášky  vyžádají u svých třídních učitelů.

V prostorách školy není povinnost nosit roušku. Větší důraz bude kladen na hygienu a mytí rukou.

Provoz školní jídelny a výdej obědů odpovídá běžnému provozu. Opět bude kladen důraz na zvýšenou hygienu.

10. září od 16 hodin proběhne v jídelně školy informativní schůzka rodičů.

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového školního roku.

Pedagogové ZŠ