Od 1. 10. 2022 obnovuje školní kuchyně vaření pro cizí strávníky. Obědy si můžete přihlašovat během měsíce září telefonicky anebo e-mailem u paní Konopíkové.

tel: 374 446 448, 733 672 760

e-mail: jidelna@zsms-postrekov.cz