Základní škola Postřekov

 


Bez n‡zvu-1

VYUŽÍVÁME ICT VE VÝUCE
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012

Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

ODKAZ:   Project_in_brief(1)

Adresa: Postřekov 271, PSČ: 345 35
Telefonní číslo: 374 446 446 – sborovna, 728 398 779 – ředitel školy
733 672 759 – školní družina
374 446 447, 733 672 758 – školní jídelna
Ředitel: Mgr. Martin Oríšek
Typ ZŠ: malotřídní
Počet dětí: 46
Provozní doba školy: 7.15 – 15.00 hodin
Počet zaměstnanců: 11

 

O naší škole

Naše škola se nachází v malé vesnici Postřekov. Je umístěna ve velmi poklidném prostředí, které umožňuje dětem pobyt i na venkovních terasách přímo v centru školní zahrady. Jedná se o přízemní budovu, ve které lze velmi dobře zajistit dozor nad žáky jak ve třídách, tak i v přilehlých prostorách (šatny, WC, školní jídelna, školní družina…). Tato skutečnost přispívá k vytváření příznivého klimatu, rozvíjení vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a pracovníky školy.

Řadíme se mezi neúplné školy s počtem 46 žáků. Školu navštěvují žáci z Postřekova a Dílů. Jsou rozděleni do tří tříd: I. třída (1.ročník), II. třída (2.ročník) a III. třída (3.a 5. ročník) a IV. třída (4. ročník)

Výuka žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu Cesty.

Děti se v první třídě učí číst klasickou analyticko – syntetickou metodou. Písmenka jsou vyvozována pomocí pohádek. Od třetí třídy je vyučován anglický jazyk. Od školního roku 2012/2013 je ve 4. a 5. ročníku vyučován povinný předmět Informatika.

PC učebna


V rámci výuky využívají žáci učebnu hudební výchovy. Učebna počítačů, která je vybavena počítači s celou škálou programů ze všech výukových předmětů, taktéž patří k denní součásti vyučování. V počítačové učebně je nově zavedeno připojení k internetu. Škola je zapojená do projektu dotovaného Evropskou unií, který nám umožnil zakoupení nových počítačů a interaktivních projektorů do všech tříd.

Hudebna


 

Škola je koridorem spojena s tělocvičnou, ve které děti tráví nejen hodiny tělesné výchovy, ale využívá ji také školní družina. V případě zájmu je o děti postaráno denně do 15 hod. Ve čtvrtek do 15:30 hod. Dojíždějící žáci využívají i ranní provoz školní družiny (od 7:15 do 7:45).

V budově školy mají děti zajištěné stravování. Místní školní kuchyně vaří pro ZŠ, MŠ i cizí strávníky.

V budově základní školy mohou v odpoledních hodinách děti navštěvovat náboženství nebo dětský národopisný soubor. V tělocvičně mají možnost využít nabídky TJ Sokol Postřekov k trávení volného času sportem, mohou si vybrat gymnastiku, aerobik, florbal nebo klasické cvičení s náčiním a na nářadí ve všech věkových kategoriích.

Tělocvična


V červenci 2010 se započalo s postupnou rekonstrukcí budovy. Škola má nové sociální zařízení, nově byly vybaveny třídy kobercem a moderním školním sedacím nábytkem.

 

Organizace výuky

1. vyučovací hodina 07.55 – 08.40
2. vyučovací hodina 08.50 – 09.35
3. vyučovací hodina 09.55 – 10.40
4. vyučovací hodina 10.50 – 11.35
5. vyučovací hodina 11.45 – 12.30
6. vyučovací hodina 12.40 – 13.25
7. vyučovací hodina 13.35 – 14.20