Základní škola Postřekov

 


Bez n‡zvu-1

VYUŽÍVÁME ICT VE VÝUCE
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012

Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

ODKAZ:   Project_in_brief(1)

Adresa: Postřekov 271, PSČ: 345 35
Telefonní číslo: 374 446 446 – sborovna, 728 398 779 – ředitel školy
733 672 759 – školní družina
374 446 447, 733 672 758 – školní jídelna
Ředitel: Mgr. Martin Oríšek
Typ ZŠ: malotřídní
Počet dětí: 60
Provozní doba školy: 7.15 – 15.00 hodin
   

 

O naší škole

Naše škola se nachází v malé vesnici Postřekov. Je umístěna ve velmi poklidném prostředí, které umožňuje dětem pobyt i na venkovních terasách přímo v centru školní zahrady. Jedná se o přízemní budovu, do které je zajištěn téměř bezbariérový přístup.
Řadíme se mezi malotřídní školy s přibližně 60-ti žáky. Školu navštěvují děti z Postřekova, Dílů, ale i Klenčí pod Čerchovem a Nového Kramolína. V posledních letech se počet žáků navýšil, proto probíhá výuka již ve 4 třídách, a to podle školního vzdělávacího programu Cesty (v 1. ročníku zcela samostatně).
Děti se v první třídě učí číst klasickou, analyticko–syntetickou metodou. Písmenka jsou vyvozována pomocí pohádek. Od třetí třídy je vyučován anglický jazyk, v pátém ročníku základy informační technologie.
Škola je kompletně vybavena novým nábytkem ve třídách a školních družinách. V každé učebně je umístěn interaktivní projektor a disponujeme i moderně vybavenou PC učebnou.
Počítače nabízí celou škálu výukových programů a staly se nedílnou součástí každodenního vyučování. V celé budově je možné internetové připojení.

 

PC učebna 

Škola je koridorem spojena s tělocvičnou, ve které děti absolvují nejen hodiny tělesné výchovy, ale i odpolední aktivity školní družiny. V případě zájmu je o děti postaráno denně do 15 hod. Ve čtvrtek do 15:30 hod. Žáci mohou využít i ranní provoz školní družiny (od 7:00 h do 7:35 h).
V budově mají děti zajištěno stravování. Místní kuchyně vaří pro ZŠ, MŠ i cizí strávníky.

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat dětský národopisný soubor. V rámci projektu již třetím rokem funguje kroužek deskových her a doučování z českého jazyka a matematiky. Pravidelně děti také navštěvují kroužek německého jazyka. V tělocvičně mají možnost využít nabídky TJ Sokol Postřekov k trávení volného času sportem. Mohou si vybrat gymnastiku, florbal nebo klasické cvičení s náčiním a na nářadí ve všech věkových kategoriích.

 

Tělocvična


 

 

Organizace výuky

1. vyučovací hodina 07.55 – 08.40
2. vyučovací hodina 08.50 – 09.35
3. vyučovací hodina 09.55 – 10.40
4. vyučovací hodina 10.50 – 11.35
5. vyučovací hodina 11.45 – 12.30
6. vyučovací hodina 12.40 – 13.25
7. vyučovací hodina 13.35 – 14.20