ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše třídy

Zahájení školního roku 2018/2019 – Prvňáčci 3.9. 2018

Cyklohodina tělesné výchovy 10.9.

Pracovní činnosti prvňáků 12.9.

Zdravověda ve 4. a 5.ročníku 17.9.

Fotografie z akce Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Setkání s policistkou a zahájení projektu Ajax 19.9.

Halloween 2018