ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše třídy

Zahájení školního roku 2018/2019 – Prvňáčci 3.9. 2018

Cyklohodina tělesné výchovy 10.9.

Pracovní činnosti prvňáků 12.9.

Zdravověda ve 4. a 5.ročníku 17.9.

Fotografie z akce Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Setkání s policistkou a zahájení projektu Ajax 19.9.

Halloween 2018

Plavání 2018

Koncert žáků a setkání se seniory 21.12.

Nová stavebnice ve školní družině

Vycházka ke krmelci 2. ročník

Na sněhu

Obludky 21.1.2019

Muzikálek „Průzkumníci v Austrálii“

Zápis do 1. třídy

Zdobení májky 30.4.

Oslavy osvobození v Postřekově 6.5