ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše třídy

Zahájení školního roku 3.9. 2018

Cyklohodina tělesné výchovy 10.9.

Pracovní činnosti prvňáků 12.9.

Zdravověda ve 4. a 5.ročníku 17.9.

Divadlo Klenčí 21.9.

Fotografie z akce Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Setkání s policistkou a zahájení projektu Ajax 19.9.

Úklid školní zahrady

Hodina TV na Air tracku 5.11.

ŠD výlet Díly 11.10.

Divadlo vodník Vrbička 7.11.

Svatomartinská projížďka na koni

Halloween 2018

Oslavy 100 let od založení ČSR

Florbalový zápas Klenčí 28.11.

Plavání – listopad – prosinec 2018

Předvánoční čas

Koncert žáků a setkání se seniory 21.12.

Nová stavebnice ve školní družině

Vycházka ke krmelci 2. ročník

Na sněhu

Obludky 21.1.2019

Muzikálek „Průzkumníci v Austrálii“

Slavnostní oběd prvňáků, předávání vysvědčení 31.1. 2018

Ekoprogram pro žáky 1.a 2. ročníku 7.2.

Divadélko Nána

Divadélko Dráček

Moje první školička – I. setkání

Kurz sebeobrany 13.3.

Sférické kino

Jaro v přírodě

Moje první školička – 2. setkání 3.4.

Ukliďme svět! Ukliďme Postřekov! jarní úklid

Divadlo Pyšná prinzezna 9.4.

Zápis do 1. třídy

Velikonoce

Zdobení májky 30.4.

Oslavy osvobození 2019

Třeťáci si dělají ovocný salát 10.5.

Dopravní hřiště 14.5.

Náš spolužák má štěňata

Předávání triček žákům 5. ročníku 14.6.

Exkurze u místního chovatele exotického ptactva 17.6.

Výlet ŠD – Újezd – Hrádek – 20.6.

Školní výlet Kynžvart – Mariánské Lázně – 4.6. 2019

Písečná animace 5.6.2019

Výlet ŠD na Díly 21.6.

Cyklovýlet Babylon 24.6.

Cvičení v přírodě 25.6. 2019

Výlet do Prahy – 4. a 5. ročník 26.6. 2019

Divadlo O Sněhurce 26.6. 2019

Pasování prvňáků, loučení s páťáky 27.6.02019

Vysvědčení 28.6. 2019