I. třída

  Třídní učitelka – Mgr. Lenka Pajmová

 

          V tomto školním roce třídu navštěvuje 12 žáků, 3 děvčata a 9 chlapců.  

 

          Výuka v rámci 4 vyučovacích hodin denně probíhá od 7:55 do11:35 hod. Žáci jsou spojeni s vyššími ročníky pouze na doplňkové předměty.

ČJ, M, HV                                   – Mgr. Lenka Pajmová
PRV (spojeni s 2. ročníkem)    – Mgr.Lenka Pajmová
PČ, Vv                                           – Libuše Královcová
TV (spojeni s 2. a 3. ročníkem) -Mgr.  Eliška Odvodyová

             Na pohádkové cestě prvním ročníkem nás budou provázet kamarádi Čmelda a Brumda.