I. třída

  třídní učitelka – Mgr. Lenka Pajmová

                                                                        asistent pedagoga – Jitka Jandová, DiS.

 

         V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 13 žáků.

 

          Výuka v rámci 4 vyučovacích hodin denně probíhá od 7:55 do 11:35 hod. Žáci jsou vyučováni ve všech předmětech samostatně.

ČJ, M, Prv, HV                                   – Mgr. Lenka Pajmová
PČ, Vv                                                  – Libuše Královcová
TV                                                         -Mgr.  Eliška Odvodyová

             Na pohádkové cestě prvním ročníkem nás budou provázet piráti.

Rozvrh hodin:

Výsledek obrázku pro piráti  7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35
pondělí  Český  jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova
úterý Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk Výtvarná výchova
středa Český jazyk Matematika Prvouka Pracovní činnosti
čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka