I. třída

  třídní učitelka – Mgr. Andrea Langová 

         V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 15 žáků.

 

          Výuka v rámci 4 vyučovacích hodin denně probíhá od 7:55 do 11:35 hod. Žáci jsou vyučováni ve všech předmětech samostatně.

ČJ, M, Prv, HV , Vv, Pč                                 – Mgr. Andrea Langová

Tv                                                                      – Tomáš Hána 
                                                       

             V první třídě se budeme učit číst s Pepou.

Rozvrh hodin:

ŠKOLÁK PEPA 1 – Nakladatelství Hanami  7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35
pondělí  Český  jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova
úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
středa Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk
čtvrtek Český jazyk Prvouka Český jazyk Pracovní činnosti
pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova