I. třída

  třídní učitelka – Mgr. Kateřina Kuboňová 

         V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 19 žáků.

 Výuka v rámci 4 vyučovacích hodin denně probíhá od 7:55 do 11:35 hod.

Žáci jsou vyučováni ve všech předmětech samostatně svojí třídní učitelkou.

 

Rozvrh hodin:

Dětská osuška 70 × 140 cm ‒ Frozen "pink 03"  7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35
pondělí  Český  jazyk Prvouka Český jazyk Výtvarná výchova
úterý Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk
středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk
pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Pracovní činnosti