I. třída

  třídní učitelka – Mgr. Eliška Odvodyová 

         V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 17 žáků.

 

          Výuka v rámci 4 vyučovacích hodin denně probíhá od 7:55 do 11:35 hod. Žáci jsou vyučováni ve všech předmětech samostatně.

ČJ, M, Prv, HV                                   – Mgr. Eliška Odvodyová

Vv , Tv                                                  – Libuše Královcová

Pč                                                          – Mgr. Andrea Langová
                                                       

             V první třídě budeme prožívat vesmírná dobrodružství.

Rozvrh hodin:

Výsledek obrázku pro vesmírná raketa obrázek  7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35
pondělí  Český  jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
středa Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk
čtvrtek Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Český jazyk
pátek Český jazyk Výtvarná výchova Hudební výchova Prvouka