II. třída

  třídní učitelka – Mgr. Eliška Odvodyová

                                                                        

         V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 16 žáků.           

ČJ,  M,  HV , PRV                       – Mgr. Eliška Odvodyová

Pč                                                   – Libuše Královcová
Vv                                                   – Libuše Královcová
TV                                                  – Tomáš Hána

             Na pohádkové cestě druhým ročníkem nás bude provázet Rumcajsova rodina.

Rozvrh hodin:

 Rumcajs, Manka and Cipísek | Pohádky, Kresby, Ilustrace 1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Český jazyk Matematika Čtení Prvouka  
ÚTERÝ Český jazyk Matematika Čtení Výtvarná výchova Tělesná výchova
STŘEDA Český jazyk Matematika Čtení Pracovní činnosti  
ČTVRTEK Český jazyk Matematika Čtení Hudební výchova  
PÁTEK Český jazyk Matematika Čtení Prvouka Tělesná výchova