II. třída

 


 Třídní učitelka – Mgr. Eliška Odvodyová

asistenti pedagoga: Mgr. Lenka Hejduková, Terezie Soukupová, DiS., Jana Tauberová

O třídě

Ve II. třídě je 10 žáků, 5 chlapců a 5 děvčat.

Matematiku a český jazyk vyučuje — Mgr. Eliška Odvodyová

Na další předměty se ve třídě střídají další vyučující. Žáci jsou  spojováni i s jinými ročníky.

Tělesná výchova: spojeni s prvním a třetím ročníkem (Mgr. Eliška Odvodyová)
Výtvarná výchova: (p. uč. Libuše Královcová)
Hudební výchova: spojeni s 1. a 3. ročníkem (Mgr. Lenka Pajmová)

Pracovní činnosti: spojeni s třetím ročníkem (Mgr. Eliška Odvodyová)
Prvouka: spojeni s prvním ročníkem (Mgr. Lenka Pajmová)

V letošním roce nás provází opička Žofka a její kamarádi.

Rozvrh hodin pro následující školní rok:

  1. 2. 3. 4. 5.
pondělí Český jazyk Pracovní činnosti Matematika Čtení/psaní  
úterý Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka Čtení/psaní
středa Český jazyk Výtvarná výchova Hudební výchova Matematika Čtení/psaní
čtvrtek Český jazyk Tělesná výchova Matematika Čtení/psaní  
pátek Český jazyk Matematika Čtení/psaní Prvouka