II. třída

 


        třídní učitelka – Mgr. Andrea Langová

           třídu navštěvuje 12 žáků

 

Rozvrh hodin pro následující školní rok:

 

 Související obrázek 7:55-8:40 4:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
pondělí Český jazyk Výtvarná výchova Matematika Český jazyk  
úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Prvouka
středa Český jazyk Pracovní činnosti Matematika Tělesná výchova Český jazyk
čtvrtek Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk  
pátek Český jazyk Tělesná výchova Matematika Český jazyk  

 Čj, M, Prv, Hv – vyučuje Mgr. Andrea Langová

Pč, Vv (spojeni se 3. ročníkem) – vyučuje Libuše Královcová

TV (spojeni se 3. ročníkem) – vyučuje Mgr. Eliška Odvodyová