II. třída

  třídní učitelka – Mgr. Andrea Langová

                                                                        

       V tomto školním roce třídu bude navštěvovat 15 žáků.           

ČJ,  M,  PRV                       – Mgr. Andrea Langová

Pč, Vv, Tv, Hv                     – Mgr. Tomáš Hána

Rozvrh hodin:

Srpen 2018 1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Český jazyk 
ÚTERÝ Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Český  jazyk  
STŘEDA Český jazyk Matematika Hudební výchova Tělesná výchova  
ČTVRTEK Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk Prvouka 
PÁTEK Český jazyk Tělesná výchova Matematika Český jazyk