III. třída

(spojený 3. a 5. ročník)


Třídní učitelka – Mgr. Andrea Langová

3. ročník bude ve školním roce 2019/2020 navštěvovat 12 žáků.

 Výsledek obrázku pro Å¡kola 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
pondělí Český jazyk Prvouka Matematika Výtvarná výchova Český  jazyk
úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Prvouka

 

středa Český jazyk Tělesná výchova Anglický jazyk Matematika  
čtvrtek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk  Hudební výchova
pátek Český jazyk Tělesná výchova Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

ČJ, M, Prv – vyučuje Mgr. Andrea Langová

Vv – vyučuje Libuše Královcová

AJ – vyučuje Mgr. Eliška Odvodyová

Hv – vyučuje Mgr. Lenka Pajmová

Pč – vyučuje Mgr. Lenka Hejduková

Tv – vyučuje Mgr. Martin Oríšek

Vv, Tv, Hv, Pč – spojeni s 2. ročníkem

 

5. ročník bude ve školním roce 2019/2020 navštěvovat 8 žáků.

Související obrázek 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20  
pondělí Matematika Tělesná výchova Hudební  výchova Český jazyk Anglický jazyk      
úterý Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti  Vlastivěda   Informatika Přírodověda  
středa Matematika Český jazyk Český jazyk Tělesná výchova Čtení      
čtvrtek Matematika Anglický jazyk Čtení Vlastivěda  Český jazyk      
pátek Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Přírodověda      

M – vyučuje Mgr. Martin Oríšek

Tv, Pč – vyučuje Libuše Královcová

Čj – vyučuje Mgr. Andrea Langová

Čj – čtení – vyučuje Mgr. Lenka Hejduková

Aj – vyučuje Mgr. Lenka Pajmová

Vl – vyučuje Mgr. Anna Oríšková

Inf, Př – vyučuje Mgr. Eliška Odvodyová