III. třída


Třídní učitelka – Mgr. Andrea Langová

 

O třídě:

III. třídu navštěvuje 9 žáků třetího ročníku.

 

Vyučující:

Český jazyk a matematika – p. uč. Mgr. Andrea Langová

Prvouka – p. uč. Mgr. Andrea Langová

Výtvarná výchova- p. uč. Libuše Královcová

Pracovní činnosti – p. uč. Mgr. Eliška Odvodyová

Hudební výchova – p. uč.  Libuše Královcová

Anglický jazyk – p. uč. Mgr. Lenka Pajmová

Tělesná výchova – p. uč. Mgr. Eliška Odvodyová