III. třída


Třídní učitelka – Mgr. Lenka Pajmová

3. ročník bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat 12 žáků.

 Výsledek obrázku pro Å¡kola 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Český  jazyk
úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk  
středa Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Anglický jazyk Český jazyk 
čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Český jazyk
pátek Český jazyk Pracovní činnosti Matematika Tělesná výchova Prvouka

ČJ, M, Prv, Hv, Aj- vyučuje Mgr. Lenka Pajmová

Vv, Pč  – vyučuje Libuše Královcová

Tv – vyučuje Tomáš Hána