III. třída


Třídní učitelka – Mgr. Eliška Odvodyová

Asistent pedagoga Terezie Soukupová, DiS.

3. ročník bude ve školním roce 2021/2022 navštěvovat 15 žáků.

 Výsledek obrázku pro Å¡kola 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
pondělí Český jazyk Matematika Čtení Anglický jazyk Hudební výchova
úterý Český jazyk Matematika Čtení Prvouka  
středa Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka Čtení
čtvrtek Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Čtení Anglický jazyk
pátek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova

ČJ, M, Prv, Vv – vyučuje Mgr. Eliška Odvodyová

Tv, Pč  – vyučuje Mgr. Martin Oríšek

Hv, Aj  – vyučuje Mgr. Tomáš Hána