IV. třída


 Třídní učitel – Mgr. Martin Oríšek

V této třídě je nás celkem 22 ( 9 žáků 4. ročníku a 13 žáků 5. ročníku).

Související obrázek 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20  
pondělí Matematika Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova Český jazyk      
úterý Matematika Vlastivěda Český jazyk Anglický jazyk   Přírodověda Matematika(4.)

Informatika(5.)

 
středa Matematika Český jazyk Tělesná výchova Přírodověda Anglický jazyk      
čtvrtek Matematika Vlastivěda Český jazyk Pracovní činnosti Anglický jazyk      
pátek Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk      

Předměty a vyučující:

4. ročník : 

Český jazyk – Mgr. Lenka Hejduková (hodiny spojené s 5. ročníkem)

Matematika – Mgr. Martin Oríšek ( hodiny spojené s  5. ročníkem)

Anglický jazyk – Mgr. Lenka Pajmová

Přírodověda, Vlastivěda – Mgr. Anna Oríšková (hodiny spojené s 5. ročníkem)

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova – Libuše Královcová

5. ročník : 

Český jazyk – Mgr. Lenka Hejduková (hodiny spojené se 4. ročníkem)

Matematika – Mgr. Martin Oríšek ( hodiny spojené se 4.  ročníkem)

Anglický jazyk – Mgr. Eliška Odvodyová

Přírodověda, Vlastivěda – Mgr. Anna Oríšková (hodiny spojené se 4. ročníkem)

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova – Libuše Královcová

Informatika – Mgr. Eliška Odvodyová