IV. třída


 Třídní učitel – Mgr. Martin Oríšek

O třídě:

V této třídě je nás celkem 21 ( 8 žáků 5. ročníku a 13 žáků 4. ročníku).

Předměty a vyučující:

4. ročník : 

Český jazyk – Mgr. Andrea Langová (hodiny spojené s 5. ročníkem)

Matematika – Mgr. Martin Oríšek ( hodiny spojené s  5. ročníkem)

Anglický jazyk – Mgr. Lenka Pajmová

Přírodověda, Vlastivěda – Mgr. Anna Oríšková (hodiny spojené s 5. ročníkem)

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova – Libuše Královcová

5. ročník : 

Český jazyk – Mgr. Andrea Langová (hodiny spojené se 4. ročníkem)

Matematika – Mgr. Martin Oríšek ( hodiny spojené se 4.  ročníkem)

Anglický jazyk – Mgr. Eliška Odvodyová

Přírodověda, Vlastivěda – Mgr. Anna Oríšková (hodiny spojené se 4. ročníkem)

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova – Libuše Královcová

Informatika – Mgr. Eliška Odvodyová