IV. třída


 Třídní učitelka – Mgr. Lenka Hejduková

4. ročník bude navštěvovat celkem 9 žáků. 

asistenti pedagoga – Mgr. Lenka Hejduková, Terezie Soukupová, DiS., Jana Tauberová

Související obrázek 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20  
pondělí Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Anglický jazyk Český jazyk      
úterý Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Vlastivěda   Anglický jazyk Přírodověda  
středa Matematika Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk      
čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Matematika      
pátek Český jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Přírodověda      

Předměty a vyučující:

4. ročník : 

Český jazyk – Mgr. Lenka Hejduková 

Matematika – Mgr. Martin Oríšek 

Anglický jazyk – Mgr. Lenka Pajmová

Vlastivěda – Mgr. Anna Oríšková 

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova, Hudební výchova – Libuše Královcová

Přírodověda – Mgr. Eliška Odvodyová