Ke stažení

Školní rok 2021/2022

Dokumenty k zápisu do 1. ročníku konaného 7.4.2022:

Žádost o odklad školní docházky

ZŠ žádost o přijetí k základnímu vzdělání

05 Přidělení registračního čísla, poučení o odkladu

Organizace zápisu

Informace k zápisu 7. 4. 2022

Uvolňování žáků z jídelny v budově obecního úřadu:  Odchod z jídelny v budově OÚ

Žádost o uvolnění z vyučování na více dní:    20220304102746762

Seznam pomůcek pro 1. ročník: pomůcky 1. ročník

Výroční zpráva PO 2020-2021

XIX. Organizační řád ZŠ 1.9.2015

XXIII. Klasifikační řád 1.9.2015

XXII. Školní řád základní školy

Vnitrni rad skolniho stravovani od__ 2.9.2019

XX. vnitřní řád školní družiny 2015 + přílohy

ŠVP nový od 1. 9. 2016