Personální obsazení

 

Pracovník Funkce
Mgr. Martin Oríšek ředitel
Mgr. Andrea Langová učitelka
Mgr. Lenka Pajmová učitelka
Mgr. Eliška Odvodyová učitelka
Mgr. Tomáš Hána učitel
Mgr. Lucie Steinbergerová učitelka/na mateřské dovolené
Mgr. Kateřina Kuboňová učitelka/na mateřské dovolené
Libuše Královcová vedoucí vychovatelka, učitelka
Jana Buršíková vychovatelka
Jana Konopíková vedoucí stravování
Pavla Konvalinková kuchařka
Anežka Sujová kuchařka
Jana Tauberová uklízečka, asistent pedagoga
ing. Ivan Voneš školník
Terezie Soukupová, Dis asistent pedagoga
Mgr. Lenka Hejduková asistent pedagoga, učitelka

 

 

 

Kontakt


Ředitel

Mgr. Martin Oríšek, email

TEL.: 728 398 779

 

Třídní učitel/učitelky

Mgr. Lenka Pajmová, třídní učitelka I. třídy, email: lenka.pajmova@zsms-postrekov.cz

Mgr. Eliška Odvodyová, třídní učitelka II. třídy, email: eliska.odvodyova@zsms-postrekov.cz

Mgr. Andrea Langová, třídní učitelka III. třídy, email:andrea.langova@zsms-postrekov.cz

Mgr. Martin Oríšek, třídní učitel IV. třídy, email: zakladni@zsms-postrekov.cz

Vychovatelky

Libuše Královcová, vedoucí vychovatelka, email: libuse.kralovcova@zsms-postrekov.cz

Jana Buršíková