Účastníme se těchto programů:

Projekt OPVVV

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

je financován Evropskou unií

Plakát

Informace k projektu

 

 

MAS Český les, z. s

Projekt „Místní akční plán vzdělávání“ je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního

a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče,

předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

http://map.masceskyles.cz/


RECYKLOHRANÍ

OVOCE DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL

EU PENÍZE ŠKOLÁM