V. třída


 Třídní učitel – Mgr. Lenka Hejduková

5. ročník bude navštěvovat celkem 11 žáků. 

Asistent pedagoga: Terezie Soukupová, DiS. , Mgr. Lenka Hejduková, Tomáš Hána

Související obrázek 7:55-8:40 8:50-9:35 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20  
pondělí Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Tělesná výchova Anglický  jazyk      
úterý Český jazyk Matematika Tělesná výchova  Informatika Vlastivěda   Hudební výchova  
středa Matematika Český jazyk Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk      
čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Přírodověda      
pátek Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Přírodověda      

Předměty a vyučující:

5. ročník : 

Čj – Mgr. Lenka Hejduková

Matematika – Mgr. Martin Oríšek 

Anglický jazyk, Hudební výchova, Čtení – Tomáš Hána

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova – Libuše Královcová

Přírodověda – Mgr. Andrea Langová

Vlastivěda – Mgr. Lenka Pajmová

Informatika – Mgr. Eliška Odvodyová